SunControl

FOLIE OKIENNE WARSZAWA

Rok założenia 1983
ZADZWOŃ: +48 602-345-773


Folie okienne bezpieczeństwa HACCP

FOLIE OKIENNE BEZPIECZNE WARSZAWA  DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i nie tylko...

Folie okienne bezpieczne HACCP, zwane inaczej foliami ochronnymi HACCP, znajdują swoje zastosowanie w przemyśle spożywczym. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej i wymaganiami systemu HACCP w firmach, w których jest produkowana lub pakowana żywność, szyby w oknach i świetlikach powinny być zabezpieczone przed stłuczeniem. Folie okienne bezpieczne HACCP | Warszawa | mają na celu zapobieganie przedostaniu się odłamków szkła do żywności!

HACCP to skrót od pierwszych liter angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Point. W polskim tłumaczeniu rozumiemy to jako Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Folie zabezpieczające HACCP pozwala uzyskać pewność, że zakład wykonuje wszystkie działania dla bezpieczeństwa wyrobu i zdrowia konsumentów w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz potrzeb klientów. Podstawą prawną do wprowadzenia systemu HACCP jest Dyrektywa Nr 93/43/EEC z 14 czerwca 1993 r. dotycząca higieny środków spożywczych. W niej to określono podejście do spraw jakości i bezpieczeństwa żywności dla wszystkich stron zaangażowanych w proces produkcji żywności. Folie bezpieczne HACCP| Warszawa | pomagają zwiększyć bezpieczeństwo, dzięki zastosowaniu wspomnianych wyżej wymogów prawnych. Warto zaopatrzyć się w nasze profesjonalne folie.

 

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, spełnianie wymogów HACCP stało się koniecznością.

 

Przepisy dotyczące HCCP:

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 41 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 27 września 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225).

 

Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw w: (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2020)


"Szyby ochronne.Badania i klasyfikacja na atak ręczny" 

Folia okienna bezpieczna HACCP bezbarwna znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim we wszystkich zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, restauracjach, sklepach, hurtowniach zajmujących się dystrybucją żywności.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej system zapewnienia bezpieczeństwo żywności HACCP.

Rozbita szyba z folią bezpieczną HACCP ulegnie pęknięciu, lecz pozostanie w całości bez rozpryskiwania się małych kawałeczków szkła.